26.10.2011.

HAKOM i rasprava o Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti mreža i usluga

Slike
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) otvorila je javnu raspravu o Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti mreža i usluga. Prijedlog Pravilnika je izrađen na temelju problema i pitanja koja su se učestalo javljala u prigovorima korisnika.

Prijedlozi su sljedeći:
• korisnicima se ne smije, bez njihovog zahtjeva, uključiti usluge koje samim uključivanjem mogu prouzročiti dodatne troškove (na primjer podatkovni pristup Internetu putem mobilnog telefona);
• operator može ograničiti mobilni uređaj na rad unutar svoje mreže samo za vrijeme minimalnog obveznog trajanja pretplatničkog ugovora, a nakon isteka preplatni&#
269;kog oodnosa, operator mora bez naknade omogućiti korisniku korištenje mobilnog uređaja i u ostalim mrežama;
• kad korisnik pred HAKOM-om pokrene spor s operatorom, operator korisniku ne smije onemogućiti sklapanje ugovora za druge usluge u sklopu svojeg portfelja zbog nepodmirenih dugovanja koja su predmet navedenog spora. U slučaju privremenog isključenja usluge, krajnjem korisniku se također ne može uvjetovati ponovno uključenje po plaćanju nedospjelog potraživanja;
• izjednačavanje prava pretplatnika (post-paid) i krajnjih korisnika (pre-paid);
• nove odredbe vezane uz prijenos pretplatničkog ugovora, prava najmoprimaca na sklapanje vlastitog ugovora te nove odredbe o prestanku pretplatničkog ugovora;
• poboljšane odredbe o zaštiti djece i osoba s invaliditetom na jednaku dostupnost komunikacijskih usluga;
• korisnici imaju pravo na probnu kupnju mobilnog Interneta (mogućnost da se korisnici uvjere da će im zaista raditi na željenim lokacijama);
• operater ne smije oglašavati i prodavati uslugu brzog Interneta ukoliko nisu u stanju isporučiti barem 60% deklarirane brzine (korisnik bi prije kupnje imao mogućnost osobne provjere kvalitete usluge);
• nove odredbe o informacijama koje se moraju osigurati krajnjim korisnicima: minimalne brzine prijenosa podataka kod usluga pristupa Internetu te njihovim pravima ukoliko im operatori ne mogu zajamčiti i osigurati ugovorenu brzinu.

Posebno poglavlje pravilnika posvećeno je uslugama s „posebnom tarifom“ (060 brojevi za nagradne igre, kvizove te SMS i MMS kratki kodovi) u vezi kojih je također bilo dosta korisničkih prigovora. Cilj predloženih odredbi je sveobuhvatna i učinkovita zaštita krajnjih korisnika od bilo kakve vrste prijevara i zlouporaba.

Predviđene kazne za kršenje ovog pravilnika iznose i do 500.000 kuna! Javna rasprava o novom pravilniku vodit će se do 21. studenog, nakon čega će HAKOM predložiti konačnu varijantu. Pozivamo sve građane RH-a da se pridruže raspravi putem Interneta, a prijaviti se mogu putem njihovih stranica.

Najnovije vijesti iz svijeta mobitela pratite na našim
Facebook  i Twitter profilima

Komentari
dodaj komentarPošalji komentar
Ukupan broj komentara: 0