05.01.2009.

VIPnet prekršio Zakon o tržišnom natjecanju

Slike

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja na svojoj je sjednici donijelo odluku prema kojoj je VIPnet d.o.o. sklapanjem zabranjenih sporazuma ograničio tržišno natjecanje u smislu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, priopćeno je iz Vijeća.

Riječ je o postupku koji je Agencija pokrenula po službenoj dužnosti 2006. godine.

Naime, pojašnjava se, nakon provedbe postupka i analize niza ugovora koje je VIPnet d.o.o. sklopio s 94 distributera u razdoblju od 2004. godine do danas, a koji se odnose na prodaju VIPme i Tomato bonova, VIPme i Tomato prepaid boxova, VIPme i Tomato kompleta te mobilnih uređaja, Vijeće je zaključilo da spomenuti ugovori sadrže niz odredbi koje su suprotne Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja.

Riječ je o odredbama kojima je poduzetnik VIPnet drugoj ugovornoj strani odredio najveći rabat za daljnju prodaju predmetnih proizvoda, čime je de facto ograničio pravo distributeru da sam, slobodno i u skladu s uvjetima na tržištu, utvrđuje prodajnu cijenu proizvoda i usluga koji su predmet ugovora.

Također, VIPnet je u predmetnim ugovorima utvrdio dodatne obveze svojim distributerima, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom ugovora, a koje se primjerice odnose na uvjete koje trebaju ispunjavati prodajna mjesta i marketinške aktivnosti distributera.
 

Izvor: AZTN

Najnovije vijesti iz svijeta mobitela pratite na našim
Facebook  i Twitter profilima

Komentari
dodaj komentarPošalji komentar
Ukupan broj komentara: 0