TAG: HAKOM

26.10.2011. 23:49

HAKOM i rasprava o Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti mreža i usluga

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) otvorila je javnu raspravu o Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti mreža i usluga. Prijedlog Pravilnika...